GÜNDEM
 
Şahsınıza ait gayrimenkulünüzü kira verdiniz, fakat kiracınız kira bedellerini ödemiyor ya da ileriki bir tarihte kira bedellerini tahsil edeceğinize ilişkin bir anlaşma yaptınız; bu durumda tahsil etmediğiniz kira gelirlerini beyan etmeniz gerekmiyor.

Vergi Kanunları, kira gelirinin elde edilmesini tahsil esasına bağlamıştır. Diğer bir deyişle, kira gelirinin vergilendirilmesi için tahsil edilmesi şarttır. Kira bedelinin nakden tahsil edilmesi, kira bedelinin para veya çek olarak tahsil edilmesidir.
Mükellefler tarafından ilgili yıla veya geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edildiği yılın hâsılatı sayılır. Örneğin; 2007, 2008, 2009 yılları kira gelirleri topluca 2010 yılında tahsil edilirse, 2010 yılının geliri olarak dikkate alınacaktır.

Öte yandan, peşin tahsil edilen kira gelirleri ise, ödemenin yapıldığı yılın değil, gelirin ilgili olduğu yılın hâsılatı olarak kabul edilir.

Örneğin, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin kira gelirleri topluca 2010 yılında tahsil edilirse, her yıla ait kira bedeli ilgili yılda beyan edilecektir.

   
Adres: Bağdat Caddesi No:353 Nişancı Apt. D:8 Caddebostan Kadıköy/İSTANBUL
Tel 1: 0216  467 10 73 Tel 2: 0216  467 11 37 Tel 3: 0216  467 19 57 Faks: 0216  467 01 73
info@akkorymm.com.tr