24.12.2012 - Sayı: 2012 - 48
  Kısmi Süreli (part-time) çalışmada SGK primleri nasıl hesaplanır ?
 

Kısmi süreli çalışma 4857 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesinde ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 101 inci maddesinde düzenlenmiştir. İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli (part-time) çalışma sayılır. Burada işçi haftalık çalışma süresi olan 45 saatin altında çalışmaktadır.

Part - Time çalışmanın en önemli özelliği; işçinin hangi gün, hangi saatler arasında, kaç saat çalışacağının önceden belirlenmiş olmasıdır. Dolayısıyla çalışan işçi kalan boş zamanında bir başka işyerinde de çalışabilecektir. Ayrıca part - time çalışmada ücret saat başına belirlenir ve ona göre ödenir. Eğer ücret aylık olarak belirlenmişse part-time çalışmadan bahsetmek mümkün değildir. Bu durumda işçi günde bir saat çalışsa bile tam gün SGK'ya bildirilmesi gerekmektedir. Öte yandan part-time çalışmada bir gündeki çalışma süresinin 5 saati geçmemesi gerekir. Eğer günlük çalışma süresi 5 saati geçiyorsa o zaman işçinin tam gün çalıştığı kabul edilir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 108 inci, yeni 101 inci maddesi uyarınca; eğer iş sözleşmesi saat ücreti karşılığı yapılmış ise o taktirde çalışma kısmi süreli çalışma sayılır ve sigortalının ay içinde çalıştığı toplam süre, 4857 sayılı İş Kanununa göre günlük olağan çalışma süresi olan 7,5 saate bölünerek, sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır.

Her türlü soru ve sorunlarınızı
"BİZE SORUN" bölümünden bize ulaştırabilirsiniz.
Kısmi Süreli (part-time) çalışmada SGK primleri nasıl hesaplanır ?
Bağdat Caddesi No:353 Nişancı Apt. D:8 Caddebostan Kadıköy / İSTANBUL
Tel 1: 0216467 10 73 . Tel 2: 0216467 11 37 . Tel 3: 0216467 19 57 . Faks: 0216467 01 73
info@akkorymm.com.tr . www.akkorymm.com.tr