ANASAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI
  Vergi Takvimi   Sirkülerler   Pratik Bilgiler   Sık Sorulan Sorular   Faydalı Linkler   Mali Bültenler   Bize Sorun
  SİRKÜLERLER  
 
Akkor YMM LTD.ŞTD
Bağdat Cad. No.353 D:8
34728 Caddebostan
Kadıköy / İstanbul
Tel: (216) 467 10 73
Fax: (216) 467 01 73
E-mail:info@akkorymm.com
web:www.akkorymm.com.tr
Sirküler Tarihi          : 12.08.2011
Sirküler No                : 2011/39
Konu                          : Başta Somali Olmak Üzere Kuzey Afrika’da Yaşanan Kuraklık
Nedeniyle Yapılan Bağışların Vergi Matrahından İndirilmesi Hk.
 
 
               09.08.2011 tarih ve 28020 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 2011/2047 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile başta Somali olmak üzere Afrika Kıtasında yaşanan kuraklık nedeniyle, yardım kampanyası düzenlenmesine karar verilmiştir.
 
Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının 10’uncu bendine göre, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (e) bendine göre:
 
“Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığı ile makbuz mukabili yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı” vergi matrahından indirilebilir.
 
Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır.
 
Dolayısıyla Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi yardımların tamamı vergi matrahından düşülebilir. Bağışlar genel olarak makbuz ile belgelendirilmelidir.
 
Bununla birlikte Başbakanlık tarafından bankalarda açılan bağış hesaplarına nakdi bağışlarda bulunulması halinde yapılan bağışa ilişkin dekontun tevsik aracı olarak kullanılması mümkündür.
 
Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun89/11 ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-f maddeleri gereğince Türk Kızılay Derneğine yapılan bağış ve yardımların tamamı da gelir ve kurum kazancından indirilebilmektedir.
 
Başbakanlık ve Türk Kızılay Derneği dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen kampanyalara yapılan ayni ve nakdi bağışların matrahtan indirilmesi mümkün değildir.
 
 
Akkor YMM LTD.ŞTD
Bağdat Cad. No.353 D:8
34728 Caddebostan
Kadıköy / İstanbul
Tel: (216) 467 10 73
Fax: (216) 467 01 73
E-mail:info@akkorymm.com
web:www.akkorymm.com.tr
Sirküler Tarihi          : 12.08.2011
Sirküler No                : 2011/39
Konu                          : Başta Somali Olmak Üzere Kuzey Afrika’da Yaşanan Kuraklık
Nedeniyle Yapılan Bağışların Vergi Matrahından İndirilmesi Hk.
 
 
               09.08.2011 tarih ve 28020 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 2011/2047 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile başta Somali olmak üzere Afrika Kıtasında yaşanan kuraklık nedeniyle, yardım kampanyası düzenlenmesine karar verilmiştir.
 
Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının 10’uncu bendine göre, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (e) bendine göre:
 
“Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığı ile makbuz mukabili yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı” vergi matrahından indirilebilir.
 
Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır.
 
Dolayısıyla Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi yardımların tamamı vergi matrahından düşülebilir. Bağışlar genel olarak makbuz ile belgelendirilmelidir.
 
Bununla birlikte Başbakanlık tarafından bankalarda açılan bağış hesaplarına nakdi bağışlarda bulunulması halinde yapılan bağışa ilişkin dekontun tevsik aracı olarak kullanılması mümkündür.
 
Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun89/11 ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-f maddeleri gereğince Türk Kızılay Derneğine yapılan bağış ve yardımların tamamı da gelir ve kurum kazancından indirilebilmektedir.
 
Başbakanlık ve Türk Kızılay Derneği dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen kampanyalara yapılan ayni ve nakdi bağışların matrahtan indirilmesi mümkün değildir.
 
 
  © Copyright. Akkor Yeminli Mali Müşavirlik. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarımı