ANASAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI
  Vergi Takvimi   Sirkülerler   Pratik Bilgiler   Sık Sorulan Sorular   Faydalı Linkler   Mali Bültenler   Bize Sorun
  SİRKÜLERLER  
 
Akkor YMM LTD.ŞTD
Bağdat Cad. No.353 D:8
34728 Caddebostan
Kadıköy / İstanbul
Tel: (216) 467 10 73
Fax: (216) 467 01 73
E-mail:info@akkorymm.com
web:www.akkorymm.com.tr
Sirküler No           : 2010/47
Tarih                      : 16.08.2010
Konu                      : Geçici Vergi Beyannamesi Uygulama Örneği
 
Muhtelif zamanlarda mükelleflerimizden gelen sorularda doğrultusunda Geçici Vergi Beyannamesi düzenlemesi ile ilgili olarak, özellikle kesinti yoluyla ödenen vergilerin beyannamede gösterilmesi ve sonraki döneme devreden tevkifat olması durumunda beyannamenin nasıl doldurulacağı konusunda tereddütler oluştuğu görülmüştür.
 
Tereddütlerin giderilmesi amacıyla, kesinti yoluyla ödenen vergilerinde yer aldığı, bir yıla ait dört adet örnek geçici vergi beyannamesi hazırlanarak tarafınıza sunulmuştur.   
 
Örneklerde her geçici vergi dönemi sonucunda oluşan ticari kar, kanunen kabul edilmeyen giderler ve ilgili dönemde tarafımızdan kesilerek sorumlular tarafından vergi dairelerine yatırılan vergiler verilmiştir. Örneklerimizde geçmiş yıllar zararları ile başkaca bir indirim ve istisna bulunmadığı varsayılmıştır.
 
Konu hakkında ilave bilgiye ihtiyaç duyulması halinde lütfen bizimle temasa geçiniz.
 
ÖRNEK:
 
1.Geçici Vergi Dönemi (Ocak- Şubat-Mart)
Ticari Kar   :   90.000,00 TL
KKEG         :   10.000,00 TL
Bu Döneme Ait Mahsup Edilecek Tevkifat Tutar  :     3.000,00 TL
 
2.Geçici Vergi Dönemi (Nisan-Mayıs-Haziran)
Ticari Kar    : 150.000,00 TL
KKEG          :   15.000,00 TL
Bu Döneme Ait Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı :     1.000,00 TL
 
3.Geçici Vergi Dönemi (Temmuz-Ağustos-Eylül)
Ticari Kar   :   70.000,00 TL
KKEG          :   20.000,00 TL
Bu Döneme Ait Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı :     1.500,00 TL
 
4.Geçici Vergi Dönemi (Ekim-Kasım-Aralık)
Ticari Kar   : 200.000,00 TL
KKEG         :   25.000,00 TL
Bu Döneme Ait Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı :         500,00 TL
 
 
1.Dönem:
Ocak-Şubat-Mart
2.Dönem:
Nisan-Mayıs-Haziran
3.Dönem:
Temmuz-Ağustos-Eylül
4.Dönem:
Ekim-Kasım-Aralık
Ticari Bilanço Karı veya Zararı
  90.000,00 150.000,00   70.000,00 200.000,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
  10.000,00   15.000,00   20.000,00   25.000,00
Kar 100.000,00 165.000,00   90.000,00 225.000,00
Geçici Vergi Matrahı
100.000,00 165.000,00   90.000,00 225.000,00
Hesaplanan Geçici Vergi
  20.000,00   33.000,00   18.000,00   45.000,00
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi
          0,00  *20.000,00   33.000,00   33.000,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi
  20.000,00   13.000,00           0,00   12.000,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı
    3.000,00  **1.000,00     1.500,00 ***2.000,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevk.Tut.Toplamı
    3.000,00   21.000,00   34.500,00   35.000,00
Ödenecek Geçici Vergi
  17.000,00   12.000,00           0,00   10.000,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı
        1.500,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Beyannamede bu satıra önceki dönem ödenen vergi tutarı değil, önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergi tutarı yazılmalıdır.
 
**Beyannamede bu satıra sadece ilgili döneme (örneğe göre Nisan-Mayıs-Haziran dönemine)
ait tevkifat tutarı yazılmalıdır.
 
***4. Dönemde 2.000,00 TL olarak beyan edilen tevkifat tutarı, 3.dönemden devreden 1.500,00 TL tutarındaki tevkifat tutarı ile 4.döneme ait 500,00 TL tutarındaki tevkifat tutarının toplamıdır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Akkor YMM LTD.ŞTD
Bağdat Cad. No.353 D:8
34728 Caddebostan
Kadıköy / İstanbul
Tel: (216) 467 10 73
Fax: (216) 467 01 73
E-mail:info@akkorymm.com
web:www.akkorymm.com.tr
Sirküler No           : 2010/47
Tarih                      : 16.08.2010
Konu                      : Geçici Vergi Beyannamesi Uygulama Örneği
 
Muhtelif zamanlarda mükelleflerimizden gelen sorularda doğrultusunda Geçici Vergi Beyannamesi düzenlemesi ile ilgili olarak, özellikle kesinti yoluyla ödenen vergilerin beyannamede gösterilmesi ve sonraki döneme devreden tevkifat olması durumunda beyannamenin nasıl doldurulacağı konusunda tereddütler oluştuğu görülmüştür.
 
Tereddütlerin giderilmesi amacıyla, kesinti yoluyla ödenen vergilerinde yer aldığı, bir yıla ait dört adet örnek geçici vergi beyannamesi hazırlanarak tarafınıza sunulmuştur.   
 
Örneklerde her geçici vergi dönemi sonucunda oluşan ticari kar, kanunen kabul edilmeyen giderler ve ilgili dönemde tarafımızdan kesilerek sorumlular tarafından vergi dairelerine yatırılan vergiler verilmiştir. Örneklerimizde geçmiş yıllar zararları ile başkaca bir indirim ve istisna bulunmadığı varsayılmıştır.
 
Konu hakkında ilave bilgiye ihtiyaç duyulması halinde lütfen bizimle temasa geçiniz.
 
ÖRNEK:
 
1.Geçici Vergi Dönemi (Ocak- Şubat-Mart)
Ticari Kar   :   90.000,00 TL
KKEG         :   10.000,00 TL
Bu Döneme Ait Mahsup Edilecek Tevkifat Tutar  :     3.000,00 TL
 
2.Geçici Vergi Dönemi (Nisan-Mayıs-Haziran)
Ticari Kar    : 150.000,00 TL
KKEG          :   15.000,00 TL
Bu Döneme Ait Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı :     1.000,00 TL
 
3.Geçici Vergi Dönemi (Temmuz-Ağustos-Eylül)
Ticari Kar   :   70.000,00 TL
KKEG          :   20.000,00 TL
Bu Döneme Ait Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı :     1.500,00 TL
 
4.Geçici Vergi Dönemi (Ekim-Kasım-Aralık)
Ticari Kar   : 200.000,00 TL
KKEG         :   25.000,00 TL
Bu Döneme Ait Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı :         500,00 TL
 
 
1.Dönem:
Ocak-Şubat-Mart
2.Dönem:
Nisan-Mayıs-Haziran
3.Dönem:
Temmuz-Ağustos-Eylül
4.Dönem:
Ekim-Kasım-Aralık
Ticari Bilanço Karı veya Zararı
  90.000,00 150.000,00   70.000,00 200.000,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
  10.000,00   15.000,00   20.000,00   25.000,00
Kar 100.000,00 165.000,00   90.000,00 225.000,00
Geçici Vergi Matrahı
100.000,00 165.000,00   90.000,00 225.000,00
Hesaplanan Geçici Vergi
  20.000,00   33.000,00   18.000,00   45.000,00
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi
          0,00  *20.000,00   33.000,00   33.000,00
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi
  20.000,00   13.000,00           0,00   12.000,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı
    3.000,00  **1.000,00     1.500,00 ***2.000,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevk.Tut.Toplamı
    3.000,00   21.000,00   34.500,00   35.000,00
Ödenecek Geçici Vergi
  17.000,00   12.000,00           0,00   10.000,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı
        1.500,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Beyannamede bu satıra önceki dönem ödenen vergi tutarı değil, önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergi tutarı yazılmalıdır.
 
**Beyannamede bu satıra sadece ilgili döneme (örneğe göre Nisan-Mayıs-Haziran dönemine)
ait tevkifat tutarı yazılmalıdır.
 
***4. Dönemde 2.000,00 TL olarak beyan edilen tevkifat tutarı, 3.dönemden devreden 1.500,00 TL tutarındaki tevkifat tutarı ile 4.döneme ait 500,00 TL tutarındaki tevkifat tutarının toplamıdır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  © Copyright. Akkor Yeminli Mali Müşavirlik. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarımı