ANASAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI
  Vergi Takvimi   Sirkülerler   Pratik Bilgiler   Sık Sorulan Sorular   Faydalı Linkler   Mali Bültenler   Bize Sorun
  SİRKÜLERLER  
No   Konu   Tarih   Ek Dosya
50   Gelir Vergisi Kanunundaki Had ve Tutarlar ile İlgili Değişiklikler  30.12.2011   İndir
49   Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınacak Tarife Hk.  29.12.2011   -
48   2012 Yılında Uygulanacak Yemek Ücretine İlişkin Yeni Had Hk.  28.12.2011   -
47   Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hadler ve Miktarlar Hk.  27.12.2011   -
46   Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere İlişkin Yeni Sınır Hk.  27.12.2011   -
45   2012 Yılında Uygulanacak Fatura Kesme Haddi  26.12.2011   -
44   2012 Defter Tasdikleri Hk.  06.12.2011   -
43   2011 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Hk.  17.11.2011   -
42   Vadeli İthalatta KKDF Oranı %3’Ten %6’ya Yükseltilmiş, Bazı Mallarda ÖTV Oranları Artırılmıştır.  17.10.2011   -
41   2011/3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Döviz Kurları Hk  10.10.2011   -
40   Temmuz 2011 Dönemine İlişkin Ba ve Bs Formlarını Verme Süresi, 7 Eylül 2011 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.  26.08.2011   -
39   Başta Somali Olmak Üzere Kuzey Afrika’da Yaşanan Kuraklık Nedeniyle Yapılan Bağışların Vergi Matrahından İndirilmesi Hk.  15.08.2011   -
38   Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri İle Ba, Bs Bildirimlerini Verme Süresinin Uzaması Hk  25.07.2011   -
37   Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazançlara İlişkin Taban ve Tavan Tutarları  07.07.2011   -
36   2011 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarları  07.07.2011   -
35   Kıdem Tazminatı Tavanı Hk.  07.07.2011   -
34   Mali Tatil Hk.  04.07.2011   -
33   2011/2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Döviz Kurları Hk.  04.07.2011   -
32   6111 Sayılı Kanunla Yapılan Sigorta Primi Desteği Düzenlemeleri  15.06.2011   İndir
31   Vergi Levhaları 1 Haziran ile 30 Haziran 2011 Tarihleri Arasında İnternet Vergi Dairesinden Alınabilecektir.  30.05.2011   -
30   6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hk.  02.05.2011   -
29   2011/1. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Döviz Kurları  18.04.2011   -
28   Transfer Fiyatlandırması Raporu Hk.  04.04.2011   -
27   Kesin Mizan Bilgilerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Hatırlatma  04.04.2011   -
26   Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması Halinde Değer Artış Kazancının Hesaplanmasında İktisap Tarihi Olarak Hangi Tarihin Esas Alınacağı Hk.  29.03.2011   -
25   Kesinleşmemiş ve Dava Safhasındaki Alacaklar Hk.  15.03.2011   -
24   Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk.  15.03.2011   -
23   Matrah Artırımı Hk.  15.03.2011   -
22   Kesinleşmiş Alacaklar Hk.  15.03.2011   -
21   6111 Sayılı Kanun Hk.  02.03.2011   -
20   Ticari Defterlerin Kapanış Tasdiki  24.01.2011   -
19   01.01.2011 - 31.12.2011 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Sigorta Primine Esas Kazancın Alt ve Üst Sınırı  24.01.2011   -
18   Kesin Mizan Bilgilerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi  24.01.2011   -
17   2011 Yılında Gelir Vergisinden Müstesna Yurt İçi Ve Yurtdışı Harcırahları Hk.  18.01.2011   -
16   114 Seri No.lu KDV Genel Tebliği  17.01.2011   İndir
15   2010 Yılı Dönem Sonu Kur Değerlemeleri  17.01.2011   -
14   2011 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri  17.01.2011   -
13   2011 Yılı Nisbi Harç Oranları ve Maktu Harçlar  17.01.2011   İndir
12   2011 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi  17.01.2011   -
11   Vergi Usul Kanunun'da Yer Alan Hadler ve Miktarlar  17.01.2011   -
10   Gelir Vergisi Kanunundaki Had ve Tutarlar ile İlgili Değişiklikler  10.01.2011   -
09   Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları  07.01.2011   -
08   Kıdem Tazminatı Tavanı  07.01.2011   -
07   Damga Vergisi Oranları  07.01.2011   -
06   Asgari Geçim İndirimi Tutarları  06.01.2011   -
05   01.01.2011-31.12.2011 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarları  06.01.2011   -
04   Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınacak Tarife  06.01.2011   -
03   2011 Yılında Uygulanacak Yemek Ücretine İlişkin Yeni Had  06.01.2011   -
02   Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere İlişkin Yeni Sınır  06.01.2011   -
01   2011 Yılında Uygulanacak Fatura Kesme Haddi  06.01.2011   -
 
  SİRKÜLERLER
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  TCMB Döviz Bilgileri
      Alış   Satış  
USD 6.7817 6.7939
EURO 7.5654 7.5790
STERLIN 8.4923 8.5366
  © Copyright. Akkor Yeminli Mali Müşavirlik. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarımı