ANASAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI
  Vergi Takvimi   Sirkülerler   Pratik Bilgiler   Sık Sorulan Sorular   Faydalı Linkler   Mali Bültenler   Bize Sorun
  SIK SORULAN SORULAR  
 
Sigorta prim ödemelerinde %5 indirim nasıl uygulanır?

Aşağıdaki şartları sağlayan işverenlerin, çalışanların sigorta primlerinden, işveren payının beş puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazine tarafından karşılanır. Buna göre, şartları sağlayan işverenler %11 yerine %6 işveren payı öder.
Söz konusu indirimden; hizmet akdi ile personel çalıştıran, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlarla ilgili gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan tüm özel sektör işverenleri faydalanabilir.
Kuruma borcu bulunan işverenler, borçlarının tamamını ödedikleri takdirde, yasal verilme süresi sona ermemiş ilk aylık prim ve hizmet belgesinden başlanarak bu indirimden faydalanabileceklerdir. Kuruma olan borçları çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenler, yapılandırma ve taksitlendirme işlemleri devam ediyor olması ve Kuruma başka borçlarının olmaması şartı ile 5 puanlık indirimden yararlanabileceklerdir.
Diğer teşvik kanunlarına istinaden işveren hissesi sigorta prim teşviki uygulamasından yararlanmakta olan işverenlerin, teşvik kapsamına giren sigortalılardan dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak beş puanlık prim indiriminden yararlanmaları mümkün değildir.
  © Copyright. Akkor Yeminli Mali Müşavirlik. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarımı