ANASAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI
  Vergi Takvimi   Sirkülerler   Pratik Bilgiler   Sık Sorulan Sorular   Faydalı Linkler   Mali Bültenler   Bize Sorun
  SIK SORULAN SORULAR  
 
Bozuk, eski ve hasarlı mallar kayıtlardan nasıl çıkarılır?

Vergi mevzuatına göre; değersiz hale gelen malların, firma kayıtlarından çıkarılabilmesi ve gider yazılabilmesi için;
1.     Bir dilekçe ile bağlı bulunulan vergi dairesine başvurarak Takdir Komisyonu talep edilmesi,
2.     Takdir Komisyonu tarafından söz konusu malların değerinin sıfır “0” olarak takdir edilmesi,
3.     Takdir Komisyonu huzurunda imha edilmesi
gerekmektedir.
Takdir Komisyonu talebi için vergi dairesine verilen dilekçede, takdiri yapılacak malların bulunduğu işyeri, depo vb. yerlerin açık adreslerinin belirtilmesi ve dilekçe ekine değersiz hale gelmiş olan malların bir listesinin konulması, listede malların cins, miktar ve değerleri ile belirtilmesi gerekmektedir. Vergi dairesince tayin edilen takdir komisyonu tarafından listedeki mallar ayrı ayrı görülerek değerlerinin sıfır “0” olarak tespit edilmesi halinde Takdir Komisyonunca söz konusu mallar imha edilecektir.
Yukarıda sayılan şartların gerçekleşmesi halinde değersiz malların kayıtlardan silinebilmesi ve kayıtlarda bulunan stok değerleri üzerinden gider olarak yazılabilmesi mümkündür. 
Ayrıca, 29.12.2009 tarihinde yayımlanan 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’ne göre, mükelleflerin stoklarında mevcut olan ancak kullanılamayacak durumda olan malların takdir komisyonu huzurunda imha edilmesi durumunda, bu mallara ilişkin KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla imha edilen malların maliyet bedelleri üzerinden hesaplanan KDV’nin beyan edilmesi ve gider olarak kayıtlara alınması gerekmektedir.
Örneğin, firma stoklarında 10.000,00 TL değerinde satılamayacak veya kullanılamayacak malların bulunmaktadır. Firma, takdir komisyonuna başvurmuş, malların değeri sıfır “0” olarak takdir edilmiş ve imha edilmiştir. 10.000,00 TL değerindeki malların %18 KDV oranından alındığını var sayarsak (10.000,00 x %18 = ) 1.800,00 TL KDV’nin, malların imha edildiği döneme ilişkin KDV beyannamesi ile ( “ilave edilecek KDV” satırına yazılarak) beyan edilmesi ve beyan edilen KDV’nin de gider yazılması gerekmektedir.
  © Copyright. Akkor Yeminli Mali Müşavirlik. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarımı