ANASAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI
  Vergi Takvimi   Sirkülerler   Pratik Bilgiler   Sık Sorulan Sorular   Faydalı Linkler   Mali Bültenler   Bize Sorun
  SIK SORULAN SORULAR  
 
SGK borçları nasıl tecil ve taksitlendirilir?

 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi borçluyu çok zor duruma düşürecekse, 36 ayı geçmemek ve faiz alınmak şartıyla tecil ve taksitlendirme işlemi yapılabilmektedir.
Bu bakımdan yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde borçlunun “çok zor durum” halinin tespitinde; “Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar” formülü sonucu bulunacak oranın “2” ve altında olması halinde, bu durum borçlu açısından “çok zor durum” hali olarak kabul edilecektir.
Oranın;
a) “1,5”  ve altında olması durumunda tecil ve taksitlendirme işleminin azami 36 aya kadar,
b) “1,51” ila “2,00” aralığında olması halinde tecil ve taksitlendirme işleminin, azami 30 aya kadar, eşit taksitler halinde ödenmesini sağlayacak şekilde idarece ödeme planına bağlanabilecektir.
Bulunacak oranın 2’nin üzerinde olması durumunda tecil ve taksitlendirme imkanı bulunmamaktadır.
Tecil ve taksitlendirilecek borcun 50.000,00 altında olması halinde herhangi teminat şartı aranmamaktadır.
Borçlarınıza tecil ve taksitlendirme yapabilmeniz için “Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu”, “Mali Durum Bildirim Formu” veya “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavirce Düzenlenen Mali Durum Raporu” ile borçlu bulunduğunuz kuruma başvuru yapmanız gerekmektedir.
  © Copyright. Akkor Yeminli Mali Müşavirlik. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarımı